தொடர்புக்கு

அதிராம்பட்டினம் (தலைமையகம்)


M.M.S ஷேக் நசுருத்தீன் (தலைவர்)
(தாஜூல் இஸ்லாம் சங்கம் - மேலத் தெரு)
Mobile No : +91 9940998811

பேராசிரியர். M.A. அப்துல் காதர் (செயலாளர்)
(சம்சுல் இஸ்லாம் சங்கம் - புதுமனைத் தெரு)
Mobile No : +91 9894667215

 K.M. பாரக்கத் அலி  (பொருளாளர்)
(முகைதீன் ஜீம்ஆ மஸ்ஜித் முஹல்லா நிர்வாகக் கமிட்டி - தரகர் தெரு)
 Mobile No : +91 9025788710

J. சாகுல் ஹமீது  (துணைத் தலைவர்)
(கடற்கரை ஜீம்ஆ மஸ்ஜித் முஹல்லா நிர்வாகக் கமிட்டி - கடற்கரை தெரு)
Mobile No : +91 9865095384

A. முகம்மது முகைதீன் (துணைச் செயலாளர்)
 (மஆதினுல் ஹஸனாத்தில் இஸ்லாமிய சங்கம் - நெசவு தெரு)
Mobile No : +91 7502999776

A.நெய்னா முகம்மது (துணைப் பொருளாளர்)
(அல் மதரஸத்துன் நுாருல் முஹம்மதியா சங்கம் - கீழத் தெரு)
 Mobile No : +91 9942739242

T.A. அகமது அனஸ் (துணைப் பொருளாளர்)
(மிஸ்கின் சாஹிப் பள்ளி நிர்வாக கமிட்டி - புதுத் தெரு)
 Mobile No : +91 9994247111


S.M.A. அகமது கபீர் - பிலால் நகர்
Mobile  No : +91 9894547032

S. அகமது ஜலீல் - M.S.M நகர்
Mobile No : +91 9788546205

அமீரகம் (கீளை)


A.Thameem Airlink (தலைவர்)
(சம்சுல் இஸ்லாம் சங்கம் - புதுமனைத் தெரு)
Mobile No :  +00971 50 - 7480023

 V.T.Ajmal (செயலாளர்)
(தாஜூல் இஸ்லாம் சங்கம் - மேலத் தெரு)
Mobile No : +00971 050 - 4963848

 S. Meeran Mohideen (பொருளாளர்)
(அல் மதரஸத்துன் நுாருல் முஹம்மதியா சங்கம் - கீழத் தெரு) 

 Mobile No : +00971 050 - 1445562

 P.S.Ismail (துணைத் தலைவர்)
(கடற்கரை ஜீம்ஆ மஸ்ஜித் முஹல்லா நிர்வாகக் கமிட்டி - கடற்கரை தெரு)
Mobile No +00971 55 - 6077680 

S. Dawood Gani (துணைச் செயலாளர்)
(முகைதீன் ஜீம்ஆ மஸ்ஜித் முஹல்லா நிர்வாகக் கமிட்டி - தரகர் தெரு)
Mobile No : +00971 050 - 6851183

M. Navas (துணைப் பொருளாளர்)
 (மஆதினுல் ஹஸனாத்தில் இஸ்லாமிய சங்கம் - நெசவு தெரு)
Mobile No : +00971 050 - 3372734

M. Basheer Ahamed (துணைப் பொருளாளர்)
(மிஸ்கின் சாஹிப் பள்ளி நிர்வாக கமிட்டி - புதுத் தெரு)
Mobile No : +00971 050 - 9228114


LONDON  (கீளை)

சகோ. ரஜீஸ் கான்(தலைவர்)
(கடற்கரை ஜீம்ஆ மஸ்ஜித் முஹல்லா நிர்வாகக் கமிட்டி - கடற்கரை தெரு)

Mobile No :  +0044 - 7779290008 

 சகோ. K.இத்ரீஸ்  (செயலாளர்)
(சம்சுல் இஸ்லாம் சங்கம் - புதுமனைத் தெரு)
Mobile No : +0044-7592418177

 சகோ. ஜமால் முஹம்மது (பொருளாளர்)
(தாஜூல் இஸ்லாம் சங்கம் - மேலத் தெரு) 

Mobile No : +0044-7522062767

 சகோ. நஜீர்  (துணைத் தலைவர்)
(அல் மதரஸத்துன் நுாருல் முஹம்மதியா சங்கம் - கீழத் தெரு)  
Mobile No +0044 -7466477220     

சகோ. இப்ராஹீம்(துணைச் செயலாளர்)
(மிஸ்கின் சாஹிப் பள்ளி நிர்வாக கமிட்டி - புதுத் தெரு)
Mobile No : +0044-77665​15211

கோ. சபுர் கான் (துணைச் செயலாளர்)
(முகைதீன் ஜீம்ஆ மஸ்ஜித் முஹல்லா நிர்வாகக் கமிட்டி - தரகர் தெரு)
Mobile No : +0044-75994​12533

சகோ. முஹம்மது இலியாஸ்(துணைப் பொருளாளர்)
(மஆதினுல் ஹஸனாத்தில் இஸ்லாமிய சங்கம் - நெசவு தெரு)
 Mobile No : + 0044-7872051340 
 இணைய தள நிர்வாகம்


சகோ. முஹம்மது இப்ராகிம்
Mobile No : +971554011344
சகோ. அப்துல் வஹ்ஹாப்
Mobile No : +971559739301


மின்னஞ்சல் முகவரி : adiraiallmuhallah@gmail.com

 
Design by Wordpress Theme | Bloggerized by Free Blogger Templates | coupon codes